Όροι Χρήσης και Ιδιωτικό Απόρρητο

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η PnG Solutions θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.
 
Η PnG Solutions έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. 
 
Ως χειριστής προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας είναι:
 
PnG Solutions
Λονδίνου 18,
85100 Ρόδος
Τηλ. 22410 69850
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι:
 
Πρόδρομος Τρικίλης 
Λονδίνου 18,
85100 Ρόδος
Τηλ. 22410 69850
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί του για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 
 
 
Cookies
Για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της η PnG Solutions κάνει χρήση cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον browser του χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των cookies η PnG Solutionsμπορεί να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτά.
 
Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς.