Επισκευή οθόνης Laptop

 

Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας

 

Επισκευή Πληκτρολογίου

 

Αναβαθμίσεις Laptop